Mock Test

Question 1: સુરપાણેશ્વર અભ્યારણ ક્યા જીલ્લા માં આવેલું છે?

 
 
 
 

Question 2: ગુજરાત નુ સૌથી મોટુ કુદરતી સરોવર કયુ છે?

 
 
 
 

Question 3: ગુજરાતમાં સિનેગોગ ક્યાં આવેલ છે?

 
 
 
 

Question 4: ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વૃક્ષો ક્યા જીલ્લામાં છે?

 
 
 
 

Question 5: ગુજરાતમાં કેટલી મહાનગરપાલિકા છે?

 
 
 
 

Question 6: ગુજરાતમાં દુધસરીતા ડેરી ક્યા જિલ્લામાં આવેલ છે?

 
 
 
 

Question 7: વડોદરા કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે?

 
 
 
 

Question 8: ખોડિયાર બંધ કઈ નદી પર સ્થિત છે?

 
 
 
 

Question 9: દર્પણ એકેડેમીની સ્થાપના કોના દ્વારા કરવામાં આવી?

 
 
 
 

Question 10: નર્મદા નદી ગુજરાતમાં ક્યા જીલ્લામાંથી પ્રવેશ કરે છે?

 
 
 
 

Question 11: નાયકા બંધ કઈ નદી પર અને ક્યા જીલ્લામાં આવેલ છે?

 
 
 
 

Question 12: તાપી નદી પર કઈ ૨ યોજનાઓ કાર્યરત છે?

 
 
 
 

Question 13: સોમનાથ કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે?

 
 
 
 

Question 14: જ્યાં જહાજ ભાંગવાના ઉદ્યોગનો વિકાસ થયો છે એવું અલંગ બંદર ગુજરાતના ક્યા જીલ્લામા આવેલું છે?

 
 
 
 

Question 15: ગુજરાતી ભાષાના મહાકવિ જણાવો.

 
 
 
 

Question 16: ‘વાસુકી’ અને ‘શ્રાવણ’ એ કોના ઉપનામ છે?

 
 
 
 

Question 17: પરબ નામનું સામાયિક કઈ સંસ્થા દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે?

 
 
 
 

Question 18: ગુજરાતના પ્રથમ રાજ્યપાલ કોણ હતા?

 
 
 
 

Question 19: રતનમહાલ રીંછ આભ્યારણ ક્યા જીલ્લામા આવેલું છે?

 
 
 
 

Question 20: ‘સૌરાષ્ટ્રનું પેરીસ’ તરીકે કયુ શહેર ઓળખાય છે?